Office Time


फेन्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि‍.
भरतपुर १, चितवनको
सदस्य सेवा व्यवस्थापन समय तालिका
कार्यालय समय (माघ १६ देखि कार्तिक १४ सम्म) कार्यालय समय (कार्तिक १५ देखि माघ १५ सम्म)
आईतबार देखि शनिबार सम्म  १०:००  देखि  ५:०० बजे सम्म
सार्वजनिक बिदाको दिन १०:०० देखि ५:०० बजे सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  ४:०० बजे सम्म
आईतबार  देखि  शनिबार  सम्म  १०:००  देखि  ५:००  बजे सम्म
सार्वजनिक  बिदाको  दिन  १०:००  देखि  ५:००  बजे  सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  ४:००  बजे  सम्म
कारोबार  समय कारोबार  समय
आईतबार  देखि  बिहिबार  सम्म  १०:००  देखि  ३:३०  बजे सम्म
शनिबार  तथा  सार्वजनिक  विदाको  दिन  १०:३०  देखि  २:००  बजे  सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  २:००  बजे  सम्म
आईतबार  देखि  बिहिबार  सम्म  १०:००  देखि  ३:००  बजे सम्म
शनिबार  तथा  सार्वजनिक  विदाको  दिन  १०:३०  देखि  २:००  बजे  सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  १:३०  बजे  सम्म

सोमबार  कार्यालय  बन्द  रहने  छ ।