Office Time


कार्यालय  समय

आईतबार  देखि  शनिबार  सम्म  १०:००  देखि  ५:००  बजे   सम्म
सार्वजनिक  बिदाको  दिन  १०:००  देखि  ५:००  बजे  सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  ४:००  बजे  सम्म

कारोबार  समय

आईतबार  देखि  बिहिबार  सम्म  १०:००  देखि  ३:३०  बजे सम्म
शुक्रबार  १०:००  देखि  २:००  बजे  सम्म
शनिबार  तथा  सार्वजनिक  विदाको  दिन  १०:३०  देखि  २:००  बजे  सम्म

सोमबार  कार्यालय  बन्द  रहने  छ ।