Vision & Mission


Vision

“आर्थिक समृद्धि सहितको दिगो, गुणस्तरीय, प्रविधियुक्त, व्यवसायीक वित्तीय सहकारी संस्था”
 

Mission

“सहकारीका आधारभुत सिद्धान्तद्धारा फेन्सी व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायी सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक विकासका लागि सम्पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्था ।”